Što je swift broj

Što je swift broj

Što je swift broj povijest

Sigurno ste se barem jednom u životu susreli sa terminom swift. I pitate se što je swift broj? Ako radite u financijskom sektoru taj vam je termin dobro poznat.

Čak i neki financijaši ne znaju povijest tog broja iako znaju čemu služi i kako se koristi. Davne 1973. godine u Bruxellesu, Belgija osnovana je organizacija nazvana Swift. Swift broj služi za obavljanje transakcija između svjetskih banaka i drugih institucija u financijskom svijetu. Ova je organizacija nastala sa potporom više od dvjestopedeset banaka iz petanest različitih zemalja. Swift broj je odobrila ISO organizacija i njegov službeni naziv je ISO9362.

Danas se u svijetu putem swift broja na dnevnoj bazi obavi više od šest trilijuna dolara financijskih transakcija između svjetskih banaka. Sam broj služi za prepoznavanje banaka i sastoji se od osam ili jedanaest znakova.

Međutim postoje zemlje čije banke ne koriste swift broj za transakciju financijskih sredstava, kao na primjer Kina. To uvelike otežava financijsko poslovanje poduzetnicima koji posluju sa poduzetnicima iz tih zemalja. Uobičajeno je pitanje poduzetnika iz Kine što je swift broj koje europski poduzetnici moraju objašnjavati kako bi proveli međunarodna plaćanja.

Što je swift broj za građane

Što je swift broj za građane, obične ljude i kakav značaj može imati za njih? Na primjer, vaše dijete je odlučilo svoje sveučilišno obrazovanje nastaviti u inozemstvu i vama kao roditelju stoji zadatak platiti školarinu.

Inozemno sveučilište može biti u bilo kojoj zemlji, recimo da se sveučilište nalazi u Švedskoj. Imate novac, čak imate i novac u eurima, otišli ste u svoju banku sa namjerom da platite školarinu. Bankovni referent će vas tražiti dokument kojim ćete potvrditi da plaćate školarinu za svoje dijete. Uz tu potvrdu u banci će vas tražiti podatke o bankovnom računu, popularna skraćenica IBAN koji predstavlja međunarodni broj nekog bankovnog računa.

Možete se iznenaditi iako imate bankovni račun da će vas bankovni referent tražiti i swift broj. Zapitat ćete se što je swift broj kad imate sve podatke i novac za plaćanje školarine. Naime, vaša banka možda u Švedskoj nema svoju poslovnicu i morat će koristiti prijelaznu banku koja će biti posrednik između vaše banke i banke sveučilišta u Švedskoj. Swift broj banke svučilišta u Švedstoj će olakšati prepoznavanje transakcije između banaka da vaš novac stigne na odredište sigurno i u najkraćem vremenskom periodu. Bez toga vaš bi novac mogao “zapeti” na nekom privremenom računu u bankarskom svijetu i ne stići na odredište.

Što je swift broj za poslovanje tvrtki

Što je swift broj u poslovanju kompanijama i njegovo značenje? Kompanije koje u svom poslovanju ostvaruju djelatnost sa inozemnim kompanijama svakako koriste swift broj u svoji transakcijama. Uobičajeno je da kompanije imaju evidencije svojih kupaca i dobavljača. Uz naziv, adresu, porezni broj, kontakt telefon, kontakt osobu, za poslovanje je potrebno imati i bankovne podatke kupca i dobavljača.

Bankovni podaci kupaca i dobavljača se sastoje od nekoliko različitih detalja. Prvo je IBAN koji predstavlja međunarodni bankovni račun koji svaki poduzetnik ima. Slijedeće je naziv banke u kojoj poslovni partner ima bankovni račun i swift broj. Swift broj je broj za identifikaciju banke u bankarskim finacijskim transakcijama.

Banka da bi provela novčanu transakciju u nacionalnom ili međunarodnom prometu koristi swift za prepoznavanje. U stvarnosti se dešava da poduzetnici plaćaju sa svog bankovnog računa u inozemstvo, u neku od država gdje matična banka nema svoju poslovnicu i tada banka traži u međunarodnom prometu partner banku ili partenr banke koje tu novčanu transakciju mogu provesti u njeno ime koristeći se upravo swiftom za prepoznavanje. Eto što je swift broj za poslovanje tvrtki i izuzetno je važno korištenje swifta u svijetu financijskih transakcija.

Tagovi:

Više članaka

Koji kredit uzeti

Koji kredit uzeti

Svima je potreban novac u životu. Bilo da se radi o zabavi i odmoru ili samo osnovnim životnim potrebama poput hrane, vode ili lijekova, sve ima svoju cijenu. Velik broj ljudi na našim prostori

Pozajmice u ratama

Pozajmice u ratama

Novac je potreban svakome u životu. Život Vam se možda ne vrti oko novca, niti bi to trebao, no nitko ne može poreći da je novac i te kako bitna stavka u životu. Nitko ne želi biti u situaciju da mu f

Zajam na zaštićeni račun

Zajam na zaštićeni račun

Novac nikako nije najvažnija stvar na svijetu, no ne može se poreći da se gotovo sve vrti oko istog. Novac nam omogućuje osnovne egzistencijalne stvari, no i mnogo više od toga. Svakome od nas