Što je bic broj

Što je bic broj

Što je bic broj općenito

Što je bic broj? Doista ako vam finacijska terminologija nije poznata, naziv bic može vas odvesti u sasvim druge pojmove, poput jednokratne britvice. Bic broj je zapravo Swift broj, jer swift je organizacija koja je osmislila bic kodifikaciju unutar bankovnog sistema, a BIC je swift broj.

Odnosno da pojasnimo što je bic broj, to je skupina brojeva i slova koji čine kod za prepoznavanje banke prilikom financijske transakcije. Bic broj sadrži osam ili jedanaest znakova zavisno da li u sebi sadrži i podatke o podružnici banke. Značenje ove skraćenice bic je bank international code na engleskom jeziku.

Bic broj pomaže bankama prilikom financijskih transakcija za međusobno prepoznavanje, jer nemaju sve banke u svim zemljama svijeta svoje podružnice. Banke koriste međusobno partner banke kako bi novac dospio na točno određeno odredište i do točno određenog primatelja novca. Možemo samo zamisliti koliko se dnevno finacijskih transakcija u svijetu između tisuća i tisuća banaka odvija. Banke kada šalju novac prema nekoj drugoj banci rade to zbirnim uplatama sa detaljnim specifikacijama, jer i banke međusobno naplaćuju nakanade za transfer novca kao što to naplaćuju svojim korisnicima.

Što je bic broj i kako se kreira

Što je bic broj i kako se kreira objasnit ćemo slijedeće. Svaki bic broj u sebi uobičajeno sadržava oznaku banke i oznaku države.

Možemo krenuti od nekoliko primjera: Karlovačka banka ima kreirani bic broj KALCHR2X, Zagrebačka banka ima dodijeljen bic broj ZABAHR2X. Vidimo da je u slučaju Karlovačke banke prvi dio bic broja KALC koji asocira na naziv banke, kao i kod Zagrebačke banke prvi dio je ZABA. Iza toga kod obje banke slijedi oznaka HR kao oznaka matične zemlje, odnosno zemlje gdje je sjedište banke. Brojčano znakovna oznaka 2X ili u slučaju na primjer Samoborske banke 22 čiji bic broj izgleda SMBRHR22, također se odnosi na identifikaciju zemlje u kojoj banka ima sjedište.

Navest ćemo za usporedbu razliku što je bic broj jedne banke koja ima banku u Hrvatskoj, ali i banku Austriji. Za primjer to je Raiffeisenbank koja u Hrvatskoj ima bic broj RZBHHR2X, dok u Austriji sestrinska ili matična banka Raiffeisenbank ima bic broj RZBAATWWXXX. Vidimo da je i u slučaju austrijske Raiffeisenbank prve oznake RZBA se odnose na naziv banke pa slijedi oznaka države AT i nastavak je također specifičan za oznaku države.

Što je bic broj kada sadrži podatke poslovnica

U slučaju kada sadrži i podatke poslovnica što je bic broj i kako se kreira za te svrhe? Zašto je uopće potrebna ta dodatna kodifikacija za poslovnice?

Što je bic broj kada sadrži podatke poslovnica objasnit ćemo ukratko. Uzmimo na primjer OTP banka Hrvatske čiji osnovni bic broj izgleda ovako: OTPVHR2X. Međutim, kako OTP banka Hrvatske ima podružnice u desetak gradova unutar Hrvatske da bi se olakšao promet novca ima dodijeljen na osnovni bic broj dodatak od slova koji se odnosi na grad. Pa tako OTP banka u Dubrovniku ima bic broj OTPVHR2XDUB, zadarska podružnica ima BIC broj OTPVHR2XZAD, zagrebačka podružnica OTPVHR2XZAG.

Naravno OTP banka nije jedina banka u Hrvatskoj koja ima podružnice u različitim gradovima unutar Hrvatske. Dakle, Zagrebačka banka će za Split podružnicu imati dodijeljen bic broj ZABAHR2XSPL ili za podružnicu u Umagu bic broj će biti ZABAHR2XUMA.

Svrha dodavanja oznake grada na osnovni bic broj olakšava bankama transakcije unutar vlastite poslovne bankovne mreže ali i međusobno između banaka. Bankovnom referentu su bic brojevi poznati i kad dođe do situacije da novac nije stigao na odredišni bankovni račun već iz produženog bic broja zna gdje da započne potragu i riješi situaciju.

Tagovi:

Više članaka

Kredit u sloveniji

Kredit u sloveniji

Kredit u Sloveniji ne funkcionira po istom principu kao kod nas u Hrvatskoj stoga se većina nas odlučuje za domaći kredit makar se nalazili u inozemstvu. Kredit u Sloveniji nije teško ostvariti

Super brze pozajmice

Super brze pozajmice

Super brze pozajmice! Zvuči malo čudno zar ne? Kako mogu pozajmice biti brze kada dobro znate da takve pozajmice trebaju par dana da uopće sjednu na račun. E to više nije tako. Sada se super br

Mini kredit u kunama

Mini kredit u kunama

Mini krediti postali su sve korišteniji u Europi pa tako i u Hrvatskoj. Za razliku od velikih kredita, ovakvi krediti ne nose velike rizike i zbog toga se ljudi lakše na njih i odlučuju.