Praćenje troškova ključan je korak za postizanje financijske discipline, posebno kada je cilj ostati dosljedan s budžetom do sljedeće plaće. Prvo, važno je započeti bilježenjem svih izdataka, bez obzi