Financijski oglasnik je platforma na kojoj se mnogi korisnici svakodnevno oglašavaju i traže različite usluge. Kako bi pomogli korisnicima da lakše pronađu ono što traže, kategorizacija oglasa je od v