Brojevi u Maloj Arkani Tarot Centra: Detaljan Pregled Numeričkih Karakteristika istodobno su temelj i okosnica za razumijevanje dubljih značenja koje karte nose. Svaki broj od jedan do deset u Tarotu