Brojevi u Maloj Arkani: Detaljni Pregled Numeričkih Karakteristika igraju ključnu ulogu u razumijevanju dubljih poruka koje tarot karte nose. Svaki broj od jedan do deset ima svoje specifično značenje