Seksualni turizam i oglasi imaju značajan utjecaj na turističku industriju u Hrvatskoj. Ovaj fenomen nije samo lokalnog karaktera, već je prisutan diljem svijeta, a Hrvatska kao turistička destinacija