Seksualna edukacija ima ključnu ulogu u sigurnom upoznavanju jer pruža potrebne informacije o seksualnosti, intimnosti i prevenciji rizika. Kroz pravilno educiranje, pojedinci stječu znanja o vlastito