Međunarodno bankarstvo: Globalni izazovi i prilike u kontekstu regulacije i nadzora predstavljaju jedno od ključnih područja fokusa za financijske institucije koje posluju na globalnom tržištu. Regula