Prije početka svake veze, a tako je sa svime što počne, znamo sigurno da će i završiti. Takvi ciklusitvore život i čine ga zanimljivim, sretnim i tužnim. Veze nisu lišene tog pravila, samo