### Sigurnost i privatnost u mobilnim aplikacijama i online bankarstvu: Pristup financijskim uslugama u pokretu

U današnje digitalno doba, mobilne aplikacije i online bankarstvo postaju sve popularni