Stambeni krediti u Bugarskoj, kao i svugdje u svijetu, dolaze s različitim uvjetima zaduživanja, pri čemu su kamatne stope jedan od ključnih faktora koji utječu na ukupnu cijenu kredita. Kada razmatra