Razvoj digitalnog kreditiranja u bugarskim bankama odigrao je ključnu ulogu u transformaciji financijskog tržišta ove zemlje. Predvođene tehnološkim inovacijama, bugarske financijske institucije počel