Za odobravanje kredita banke i većina kreditnih agencija provjeravaju vašu kreditnu sposobnost i vašu kreditnu povijest da bi vam odobrili kredit. U te svrhe su se donedavno koristile HR