Strateško dopisivanje: Kako postići ciljeve putem chata nije samo o pukom razmjenjivanju informacija, već o promišljenom procesu koji zahtijeva jasan komunikacijski plan. Osnove ovog pristupa leže u r