Digitalna era kreditiranja: Online ponude u Bugarskoj donijele su revolucionarne promjene u načinu na koji potrošači pristupaju financijskim proizvodima. U Bugarskoj, kao i u ostatku svijeta, tradicio