Što je devizni račun

Što je devizni račun

Što je devizni račun za fižičke i pravne osobe

Ako se do sada niste susreli sa terminologijom devizni račun, sigurno se pitate što je devizni račun? Za pojedinca, fizičku osobu devizni račun je tekući račun u stranoj valuti. Osobe devizni račun otvaraju u matičnoj ili nekoj drugoj banci ukoliko očekuju neki priljev novca u stranoj valuti ili žele kupiti neku stranu valutu koja će im poslužiti za plaćanje u inozemstvu.

Sve banke u Hrvatskoj devizne račune vode za osobe u valutama koje su priznate od Hrvatske Narodne banke. Međutim sve transakcije koje se obavljaju po deviznom računu pojedine banke vežu prvenstveno uz EUR kao glavnu stranu valutu. Dakle, ukoliko ste u inozemstvu ili kupujete preko interneta možete plaćati direktno svojom karticom koja će teretiti vaš devizni račun. Na primjer plaćate u EUR, banka vam neće preračunavati valute jer će trošak obračunati u EUR.

Što je devizni račun za pravne osobe? Pravne osobe, tvrtke, otvaraju devizne račune u svrhu poslovanja sa inozemstvom. Zakonski plaćanje unutar Hrvatske od pravne osobe, bilo prema drugoj pravnoj osobi, ili prema fižičkoj osobi obavezno je u kunama. Međutim, ukoliko se plaćanje radi prema inozemstvu pravna osoba može odlučiti da stranu valutu plati direktno sa svog deviznog računa.

Što je devizni račun kao devizni žiro račun

Što je devizni račun ako se otvara kao devizni žiro račun? Zašto bi vam uopće bio potreban devizni žiro račun? Razlika između tekućeg i žiro računa je u namjeni same uplate. Na tekući račun će vam dolaziti plaća ukoliko ste zaposleni ili nakanda od burze ako ste nezaposleni, ili isplata naknade za bolovanje.

Žiro račun je poseban oblik računa koji se u Hrvatskoj koristi za uplate nakanda koje podliježu posebim oblicima oporezivanja. Na primjer, lektorirali ste neki tekst preko studanskog servisa i tvrtka koja vam treba platiti po ugovoru studenskog servisa platit će vaš novac prvo studenskom servisu. Studenski servis će tu istu uplatu doznačiti na vaš žiro račun. Ili ćete samostalno dogovoriti neki posao sa nekom tvrtkom koja će vam platiti naknadu na žiro račun. Tvrtka će za vas platiti davanja državi, a vama vašu naknadu na vaš žiro račun.

Što je devizni račun koji se otvara kao devizni žiro račun? Vrlo je slično kao i kod kunskog žiro računa. Radili ste za neku stranu kompaniju koja je u inozemstvu, na primjer izradili ste neki software program, strana kompanija će vam sredstva platiti na vaš devizni žiro račun. Međutim, u ovom slučaju sami ćete se morati pobrinuti za plaćanje fiskalnih davanja državi.

Što je devizni račun namijenjen štednji

Što je devizni račun namijenjen štednji? Imate određena sredstva u stranoj valuti u nekoj od banaka? Naslijedili ste novac u stranoj valuti? Ako raspolažete nekom količinom deviznih sredstava možete ta novčana sredstva u stranoj valuti u dogovoru sa bankom prenijeti u sistem štednje.

Velika većina je čula za štednu knjižicu. E to je upravo to, u stranoj valuti EUR, USD, ili neka druga strana valuta priznata od Hrvatske narodne banke. Sa bankom u kojoj imate svoja devizna sredstva ćete potpisati ugovor o devizno štednom ulogu, dogovoriti kamate za štednju i rok štednje.

Banke vam mogu ponuditi razne oblike devizne štednje. Što je devizni račun namijenjen oročenoj štednji? Takav oblik štednje znači da su vaša sredstva uz određenu kamatu na određeni period vama nedostupna za svakodnevnu upotrebu. Zapravo, možda vam je i bio cilj sami sebi zabraniti pristup tim sredstvima da ih ne potrošite. Zato ćete potpisati ugovor sa bankom o oročenoj štednji i vaša će banka čuvati vaša sredstva za vas.

Tagovi:

Više članaka

Kredit u sloveniji

Kredit u sloveniji

Kredit u Sloveniji ne funkcionira po istom principu kao kod nas u Hrvatskoj stoga se većina nas odlučuje za domaći kredit makar se nalazili u inozemstvu. Kredit u Sloveniji nije teško ostvariti

Super brze pozajmice

Super brze pozajmice

Super brze pozajmice! Zvuči malo čudno zar ne? Kako mogu pozajmice biti brze kada dobro znate da takve pozajmice trebaju par dana da uopće sjednu na račun. E to više nije tako. Sada se super br

Mini kredit u kunama

Mini kredit u kunama

Mini krediti postali su sve korišteniji u Europi pa tako i u Hrvatskoj. Za razliku od velikih kredita, ovakvi krediti ne nose velike rizike i zbog toga se ljudi lakše na njih i odlučuju.