Kako je nastao tarot

Kako je nastao tarot

Tarot i njegova povijest

Tarot je učenje koje je staro tisućljećima, još od doba starih Egipćana poznato je je ovo učenje i načini proricanja budućnosti. Kroz povijest učenje tarota se razvijalo u raznim dijelovima kugle zemaljske. Prvi tragovi izrađenih karata pronađeni su u arheološkim nalazištima iz 15-tog stoljeća na području današnje Italije. Ta su nalazišta potvrdila te karte nisu bile za igranje već su imale određenu simboliku i služile su za proricanja.

Ovo učenje je od davnina služilo kao tehnika starog učenja kojom se tumačila prošlost, utjecaj prošlosti na sadašnjost i proricala se budućnost ona bliža i daljnja budućnost. Karte su imale kao i danas četiri osnovna obilježja, boje, štapove koji su predstavljali plemstvo, pehare koji su predstavljali svećenstvo, novčiće koj su predstavljali trgovce i mačeve koji su predstavljali ratnike, kao četiri staleža društva.

Stoljećima se razvijala tehnika ovog drevnog učenja proricanja u raznim smjerovima, pa tako nam je danas poznati klasičan, francuski i ciganski tarot. Svaki od ovih vrsta proricanja kojih ima još, no ovi su najpoznatiji ima svoje stilove otvaranja karata tarota. Ovisno o načinu otvaranja tako se i tumače karte.

Tarot karte

Majstori tarota se u svom radu u proricanju služe kartama tarota koje njima osobno najviše odgovaraju. Karata tarota ima više vrsta, no u upotrebi su najčešće klasične karte tarota koje u svom špilu imaju 78 karata tarota.

Tih 78 karata tarota je podijeljeno u dvije glavne skupine, Velika Arkana koja sadrži 22 karte i Mala Arkana koja sadrži 56 karata tarota. Karte tarota Velike Arkane su obilježene rimskim brojevima od 0 do 21 i svaka ima svoje značenje i svoje posebno ime. Na primjer karta koja ima oznaku 0 se zove Luda, a posljednja u nizu karta tarota Velike Arkane ima broj 21 i naziva se svijet. Slično je i sa kartama tarota Male Arkane gdje svaka ima svoje ime i svoj značaj i tumačenje.

Ovisno o stilovima otvaranja karata tarota tarot čitanje će tumačiti odgovore ovisno o položaju otvaranja pojedine karte. Samo postavljanje tarot karata i mjesto gdje se karta stavi već ima svoj značaj, jer neka će karta tumačiti osobu koja postavlja pitanje, dok će neka druga na nekom drugom mjestu tumačiti krajnji ishod i proricanje budućnosti.

Tarot otvaranja vrste

Razne tehnike i stilovi učenja poznaju različite vrte otvaranja karata tarota. Na primjer ljubavni tarot ima specifičan način slaganja karata tarota gdje svaka pojedina karta tumači određenu osobu i situaciju, te najdonja karta tumači krajnji ishod ljubavnog pitanja i daje odgovor na pitanje koje se postavilo u ljubavnoj tematici.

Tarot tehnika otvaranja Zvijezda se koristi za odgovor na neko određeno pitanje, šest karata se postavljaju u obliku zvijezde, te svaki položaj ima svoje tumačenje. Najgornja karta tumači trenutnu situaciju osobe koja postavlja pitanje, karta prva lijevo tumači uzroke sukoba i prepreke, karta nasuprot njoj tumači promjene koje je potrebno napraviti kako bi se mogli nositi sa izazovima. Karta dolje lijevo predstavlja snagu osobe koja pita, dok karta nasuprot njoj na desnoj strani predstavlja izazove. U sredini je karta koja će dati konačni rasplet događaja i konačni odgovor na pitanje koje je postavljeno.

Svako otvaranje tarota ima svoj sistem postavljanja karata tarota i svaki položaj ima svoje značenje što tumači, no ovo drevno učenje je tu da tumači prošlost, sadašnjost i ono što slijedi u budućnosti.

Tagovi:

Više članaka